Annelies Kraan


Gesprekspartner voor leiderschaps-, loopbaan- en levensvragen


Waar ik op uit ben, is om mensen gereedschappen in handen te geven om voldoening en geluk te vinden in leven en werk. Geluk ervaar je als je je talenten kunt benutten, als je je eigen koers vaart, als je ladder tegen de juiste muur staat, als je geïnspireerd bent, als je je verbonden voelt met je omgeving, en wanneer je tegenslagen en problemen kunt zien als kansen om te groeien, om je verder te ontwikkelen, wijzer te worden.

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Het is een voorwaarde, wanneer je je leven in eigen hand wilt nemen en effectief wilt zijn in je werk en in je omgeving. Hoe kom je tot zelfkennis, tot zelfinzicht, hoe leer je jezelf zien als actor in je eigen universum, in plaats van als speelbal van je omgeving?

In mijn visie is je eigen innerlijke gids uiteindelijk je beste raadgever. Het gaat er om die innerlijke gids te leren verstaan en aan het woord te laten, en alle mist te verdrijven die in je leven is opgetrokken rond je eigen wijsheid en koersgevoel. Als coach lever ik daaraan met hartstocht mijn bijdrage. Mijn methode: ik leg mijn pad naast het jouwe en ik help je kijken waar je nog niet gekeken hebt.

Wat het je brengt: vitaliteit en vrijheid.


Leiderschap


Goed management komt voort uit een set competenties, leiderschap is vooral een kwaliteit van je persoonlijkheid. In beide gebieden kun je dingen leren en je ontwikkelen.

De ene keer word ik benaderd, omdat iemand voelt dat er dingen in de weg zitten die belemmerend werken op diens leiderschap, de andere keer vraagt een werkgever me om iemand voor te bereiden op een volgende stap. Soms help ik iemand ook onder ogen zien dat een managementfunctie hem of haar eigenlijk niet op het lijf geschreven is, en dat het diegene veel beter ligt om bijvoorbeeld grondig onderzoek te doen, z’n analytisch vermogen aan te spreken, of als interim-adviseur een crisis te helpen oplossen.

Een greep uit de leiderschapsthema's waarmee mensen bij me komen:

Loopbaan


Waar sta ik nu, wat staat me te doen? Welke vaardigheden wil ik ontwikkelen? Welke belemmerende overtuigingen staan me in de weg? Laat ik me leiden door status of door wat ik echt wil en kan? Maar ook: ben ik wel op de goede weg met mijn loopbaan? Ligt mijn zelfexpressie, en daarmee mijn geluk, niet heel ergens anders? Durf ik voor mezelf te beginnen, en is het ondernemerschap wel iets voor mij? Staat mijn ladder tegen de juiste muur? Wat heb ik nodig om te durven bewegen? Of: ik ben uit mijn functie gezet, wat nu? Hoe krijg ik mezelf weer op de rails?

Bij een loopbaanvraag zit er vaak een ‘vraag onder de vraag’. Loopbaancoaching is bijna altijd levens/loop/baan/coaching. De een wil ondersteuning bij een doel dat haar op zich helder voor ogen staat, de ander voelt een vage onvrede en is gebaat bij een koersonderzoek: wat wil ik echt, waar ben ik goed in, hoe ziet mijn ideale werkleven eruit? Voor mij gaat een loopbaanvraag altijd over het héle leven, dus ook over vragen als: welke plaats heeft werk in mijn leven, (wanneer) wil ik een (derde) kind, waar wil ik wonen?

Elk loopbaantraject is zorgvuldig maatwerk, met toegespitste opdrachten, oefeningen en actieplannen.

Levensvragen


In mijn visie zijn werk en privé wel te onderscheiden, maar niet te scheiden. Ongeïnspireerd in je werk zitten heeft zijn weerslag op thuis, en relatieproblemen werken door in je professionele functioneren.

Onder levensvragen versta ik alle vragen waar je echt even bij stil moet staan: zingevingsvragen, stress of een burn-out die vraagt om een grondige heroriëntatie, een crisis in je werk of in je persoonlijk leven, geconfronteerd worden met het ongewenste op je pad, verlies van een positie, van zekerheden, van gezondheid, van een dierbare, een scheiding.

Maar ook zonder dat er acute problemen spelen, kunnen mensen een levensvraag hebben: hoe vind ik mijn innerlijk kompas, hoe maak ik meer ruimte voor mijn gevoel, hoe laat ik mezelf meer zien in persoonlijke en professionele contacten, hoe leer ik mijn grenzen beter kennen en bewaken?

Wie ik ben


Ik ben in 1952 geboren in de Vlaardingse pastorie van mijn grootouders, en opgegroeid in Bandung (Indonesië), Nijmegen (de School met den Bijbel in een katholieke stad) en Luxemburg (Europese School).
Schakelen tussen culturen en oog voor verschillen heb ik van jongs af meegekregen. Na mijn eindexamen kwam ik naar Amsterdam.

Ik ben afgestudeerd als theoloog (VU en UvA) en als supervisor (tweejarige post-hbo-opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam). In de 35 jaar sinds mijn afstuderen ben ik altijd cursussen, workshops en opleidingen blijven volgen op het gebied van coaching, begeleiding, persoonlijke en organisatieontwikkeling, methodiekontwikkeling, relaties, trauma, diversiteit, leiderschap.
Ik ben CSR-gecertificeerd stress- en burnout-coach.

Wat mij betreft blijft een coach zelf levenslang in ontwikkeling. Ook in mijn privéleven oefen ik mezelf in het verlaten van de comfortzone, bv. door rugzaktrekkings in de bergen.

Werkwijze


Ik werk met een brede eigen integratie van wat ik geleerd heb. Ik kom liefst onmiddellijk tot de kern – soms is één gesprek al voldoende om iemand een nieuw perspectief te laten zien. Ook werk ik zo dat mensen in contact komen met de emotionele laag die onder een vraag ligt – daar ligt vaak de sleutel tot nieuw inzicht, tot beweging en verandering.


Expertise


Als coach/begeleider heb ik bijna veertig jaar ervaring, zowel met hogere leidinggevenden en directeuren als met medewerkers op verschillende niveaus en met zelfstandigen. Mijn sterke kanten zijn:

  • Mensen in hun kracht zetten in hun functie, in hun leiderschap of voor een loopbaanstap
  • Coaching bij heftige crisis, verlies, afscheid, burn-out of bore-out
  • Helpen hinderlijke bagage uit het verleden te onderkennen, waardoor je beter in staat bent die te laten waar die hoort: in het verleden; hierdoor komt er meer ruimte om in het heden voluit te gaan
  • Diversiteit betrekken bij vergroten van zelfkennis: positie in het gezin van herkomst, klasse-achtergrond, man/vrouw, cultuurverschillen, godsdienst, seksuele oriëntatie, hoogbegaafdheid
  • Snel tot de kern komen en coachen op een diepe laag van bewustwording en verwerking.

Partners en netwerk


Zo nodig betrek ik collega’s die een extra dimensie kunnen toevoegen vanuit een specifieke benadering zoals traumadeskundigheid, familie- en organisatieopstellingen, psychofysiologische meting van stressbelasting, een trainingsacteur. Indien blijkt dat er psychische issues spelen die het bereik van coaching te buiten gaan, kan ik verwijzen naar psychologen/psychiaters of andere (para)medische hulpverleners.


Klanten


Testimonials


Annelies Kraan & partners

06 5319 5611
info@annelieskraan.nl

Locatie


Ik werk in een ruimte van het Coachhuis (in Utrecht aan het station, ook in Den Haag of Amsterdam), op de werkplek van de coachee, of in een andere handige spreekruimte.